Nieuws

Participatiefonds maakt tijdelijke inzet voor werkzoekenden mogelijk

Aan het reglement van het Participatiefonds voor het lopende schooljaar zijn twee artikelen toegevoegd. Met deze artikelen wordt het mogelijk gemaakt om werkzoekenden (die een werkloosheidsuitkering genieten) tijdelijk in te zetten. De voorwaarden zijn, kort gezegd, als volgt:

-        Het gaat om een dienstverband tussen 15 maart en 31 juli 2014
-        De betreffende medewerker heeft een werkloosheidsuitkering op het moment dat het dienstverband aanvangt
-        De laatste werkgever van de medewerker was een werkgever in de zin van de WPO of de WEC
-        De werkloosheidsuitkering waar de medewerker recht op had loopt tenminste door tot 1 augustus 2014

Om van deze gelegenheid gebruik te maken moet, voordat de medewerker in dienst wordt genomen, eerst een “Verklaring tijdelijke inzet werkzoekenden” worden aangevraagd bij het Participatiefonds.

Bij een positieve beschikking van het Participatiefonds kan de medewerker benoemd worden.

Gewoonlijk moet een werkgever een werknemer waarvan het dienstverband niet wordt voortgezet, ondersteuning bieden bij het verwerven van een werkkring elders. Als gebruik wordt gemaakt van de hiervoor genoemde regeling, dan hoeft dat niet.

Zie voor de precieze voorwaarden en de tekst van het reglement: Tijdelijke inzet werkzoekenden