Nieuws

Overzicht wachtgelders

Schoolbesturen zijn verplicht om vacatures met voorrang aan te bieden aan de ex-personeelsleden die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Dit staat in de wet op Primair Onderwijs (WPO) en de wet op de Expertise Centra (WEC). De instellingsaccountant controleert of het schoolbestuur een correcte administratie voert en of deze de bepalingen over voorrang bij benoemingen naleeft. Het schoolbestuur is dus verantwoordelijk voor het voeren van een administratie op dit punt. Het Participatiefonds denkt op dit punt met de schoolbesturen mee door 2 keer per jaar een overzicht van de zogenaamde eigen wachtgelders te verstrekken. Onze afdeling PSA heeft inmiddels voor de schoolbesturen, die hiervoor in aanmerking komen, de overzichten opgevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de afdeling PSA.