Nieuws

Overgangsrecht transitievergoeding

In mei is het “Besluit overgangsrecht transitievergoeding” verschenen. Dit heeft gevolgen voor het primair onderwijs.

De transitievergoeding
Op basis van de Wet Werk en Zekerheid, die in werking treedt per 1 juli 2015, kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding als zijn dienstverband eindigt. Dit is het geval als iemand twee jaar of langer in dienst is geweest. De transitievergoeding is ook van toepassing bij het beëindigen van tijdelijke contracten. Kort gezegd wordt de transitievergoeding als volgt berekend:

  • over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst: 1/6e maandsalaris voor elke zes maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.
  • over de meerdere duur van de arbeidsovereenkomst: 1/4e maandsalaris voor elke zes maanden dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.

De transitievergoeding bedraagt maximaal: € 75.000,- of maximaal een jaarsalaris, als dat hoger is. Er zijn regels over de wijze waarop de duur van het dienstverband wordt berekend en er zijn bepaalde aftrekposten mogelijk.

Overgangsrecht tot 1 juli 2016
In het overgangsrecht is echter bepaald dat de transitievergoeding niet hoeft te worden betaald als er in de cao een vergoeding of een voorziening is opgenomen wegens het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit is in het primair onderwijs het geval, namelijk de bovenwettelijke uitkering (WOPO).
Nu de cao voor primair onderwijs met een jaar is verlengd, is dit overgangsrecht van toepassing op het primair onderwijs. De transitievergoeding hoeft dus pas vanaf 1 juli 2016 te worden betaald. Dit geldt meteen voor tijdelijke contracten die na die datum worden beëindigd. Bij ontslagen uit vast dienstverband geldt dat de transitievergoeding verschuldigd is wanneer de procedure bij het UWV of de kantonrechter wordt gestart na 1 mei 2016.

Uitzondering
Het kan zijn dat een werknemer, wegens onvoldoende arbeidsverleden in het onderwijs, na einde van zijn arbeidsovereenkomst gèèn recht heeft op een uitkering volgens de WOPO. In dat geval is de transitievergoeding wel verschuldigd.

Overgangsrecht tot 2020
Naast het “Besluit overgangsrecht transitievergoeding” was er in de wet al overgangsrecht opgenomen m.b.t. 50-plussers en voor kleine organisaties die in ernstige financiële problemen verkeren. In die situaties geldt dat de hoogte van de transitievergoeding aangepast wordt. Dit overgangsrecht duurt tot 2020.

mr Renate van der Velde-Buist (06-37178113, r.vandervelde@concent.nl)