Nieuws

Overgang naar AFAS Profit Online per 01/01/2018

Concent maakt voor haar relaties sinds 2007 gebruik van de AFAS Profit-modules voor de financiële administratie. In 2013 hebben wij voor de personeel- en salarisadministratie ook de overstap gemaakt naar AFAS Profit. Concent maakte hierbij gebruik van AFAS Profit via een lokale (=op eigen infrastructuur) installatie. Als voornaamste reden hiervoor gold de koppeling met het in eigen beheer ontwikkelde informatiesysteem van Concent. Ontwikkelingen bij AFAS hebben ertoe geleid dat wij opnieuw de afweging hebben gemaakt om of AFAS Profit lokaal te installeren of naar AFAS Profit Online te gaan. Vooral toegenomen risico’s op het vlak van onder andere internetcriminaliteit hebben ertoe geleid dat Concent ervoor gekozen heeft om vanaf 1 januari 2018 gebruik te gaan maken van AFAS Profit Online. De overgang naar AFAS Profit Online zullen wij doen in 2 stappen: per 1 januari 2018 zullen wij de personeel- en salarisadministratie beschikbaar maken in AFAS Profit Online. Als deze overgang volledig live is, zullen wij naar verwachting ergens in 2018 ook de financiële administraties gaan overbrengen AFAS Profit Online.

Met de overgang van de personeels- en salarisadministratie naar AFAS Profit Online, zullen wij ook de volgende 2 veranderingen gaan doorvoeren. In de eerste plaats zullen wij overgaan naar een door ons ontwikkelde nieuwe frisse template via InSite. Een nieuwe look en feel van InSite die fris en eenvoudig van opzet is en waarvan de werking voor de klant in hoofdlijn hetzelfde is.

Het tweede dat wij zullen doorvoeren is het beschikbaar maken van aparte Profit-omgevingen voor alle relaties van Concent. In 2017 hebben wij een conversietool geschreven waarmee deze overgang nagenoeg volledig automatisch zal gaan verlopen.

Deze overgang is in hoofdzaak een technische waar gebruikers niet veel van zullen merken. Alleen heavy users (met rechtstreekse toegang tot AFAS Profit) zullen via een andere weg toegang krijgen tot AFAS Profit.

Voor een goede overgang naar eigen Profit-omgevingen op AFAS Profit Online vragen wij dit jaar specifiek uw medewerking als het gaat om aanlevering van mutaties aan Concent op uiterste momenten.

Voor de salarisrun van december 2017 geldt als uiterste inleverdatum vrijdag 15 december 2017. Hiervoor geldt dat dit ook betekent dat alle openstaande taken in InSite zijn afgehandeld op vrijdag 15 december 2017.

Het accorderen van de salarisrun van december 2017 zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2017 om 12.00 uur en de uitbetaling van december 2017 vindt plaats op donderdag 21 december 2017.

Voor de run van de 13e maand 2017 geldt als uiterste aanleverdatum van mutaties woensdag 10 januari 2018. Hiervoor geldt dat alle mutaties die betrekking hebben op 2017 moeten worden aangeleverd. Alle mutaties die betrekking hebben op vanaf 01/01/2018 kunnen vanaf 15 januari 2018 via de nieuwe InSite-omgeving worden aangeboden.

Het accorderen van de salarisrun van de 13e maand 2017 zal plaatsvinden op donderdag 11 januari 2018.

De nieuwe InSite-omgevingen zullen vanaf 15 januari 2018 weer beschikbaar zijn voor onder andere het opvoeren van nieuwe mutaties die vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn.

Concent, oktober 2017.