Nieuws

Overblijfmedewerkers

Tot nu toe was een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet verplicht voor vrijwilligers die op school de tussenschoolse opvang verzorgen. Uit onderzoek van een tv-programma bleek dat slechts één op de zeven schoolbesturen zo’n verklaring vraagt van overblijfmedewerkers. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) is een amendement ingediend om de Wet op het primair onderwijs (WPO) op dit punt aan te passen. De Kamer wil in de WPO vastleggen dat iedereen die toezicht houdt tijdens de tussenschoolse opvang een VOG moet overleggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met dit amendement. De wetswijziging kan in werking treden, nadat ook de Eerste Kamer ermee heeft ingestemd. Zodra de ingangsdatum bekend is, wordt dit gemeld in de Nieuwsbrief PO.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de persoon in kwestie geen belemmering vormt voor het verrichten van de gevraagde werkzaamheden. Voor sommige functies is deze verklaring wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor leraren, niet-incidentele medewerkers in peuterspeelzalen en taxichauffeurs. Nu wordt deze verklaring ook verplicht voor iedereen die toezicht houdt tijdens de tussenschoolse opvang. Iemand krijgt de VOG als uit onderzoek blijkt dat deze persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan.

Bron: www.minocw.nl