Nieuws

Ouderverklaring gewichtenregeling

Alleen voor nieuw ingeschreven leerlingen met een leerlinggewicht moet op de eerste schooldag een door de ouders ondertekende (ouder)verklaring worden afgegeven over het opleidingsniveau van de ouders van een leerling. De ondertekende ouderverklaring wordt als bewijsstuk opgenomen in de leerlingenadministratie. Om deze registratie gemakkelijker te maken voor scholen en voor ouders, zijn er sinds begin 2011 nieuwe voorbeelden van ouderverklaringen beschikbaar op de website van DUO-CFI. De vragen op deze formulieren zijn met ja/nee te beantwoorden, zodat ze gemakkelijker door of met de ouders kunnen worden ingevuld.

De formulieren zijn niet alleen in het Nederlands beschikbaar. Er zijn vertalingen in acht talen en die zijn weer aangepast aan het onderwijssysteem van het betreffende land. Bij twijfel over het opleidingsniveau van de ouder(s) geldt overigens nog steeds dat contact kan worden opgenomen met het Informatiecentrum Diplomawaardering van Colo. De nieuwe formulieren maken het voor de school gemakkelijker om het juiste leerlinggewicht toe te kennen aan de hand van de door de ouders opgegeven opleidingsgegevens.

Komend schooljaar zal de inspectie strenger optreden wanneer bij de controle op de leerlingentelling blijkt dat er ouderverklaringen ontbreken. Het leerlinggewicht wordt dan direct op 0 gezet en de bekostiging wordt gecorrigeerd.
Bron: www.rijksoverheid.nl