Nieuws

Ouderschapsverlof in combinatie met ziekteverlof

Heeft een werknemer tijdens diens ouderschapsverlof te maken met een kortdurende ziekteperiode (korter dan 4 weken) dan kan hij/zij het verlof op een later moment opnemen. Duurt de afwezigheid wegens ziekte langer dan 4 weken, dan zal de werkgever in overleg met de werknemer moeten bepalen of het ouderschapsverlof wordt opgeschort óf dat deze periode ook na afloop van het ziekteverlof roostertechnisch zal worden gecompenseerd. Bij opschorting van het ouderschapsverlof dient een nieuwe overeenkomst (en berekening) te worden overlegd op het moment dat de opname van het ouderschapsverlof wordt hervat. Het ouderschapsverlof dient direct na afloop van de ziekteperiode te worden hervat.