Nieuws

Opleiden in de school

Het ministerie OCW stelt vanaf 2010 jaarlijks €17 miljoen beschikbaar voor ‘opleiden in de school’. ‘Opleiden in de school’ is een nieuwe manier van opleiden; studenten worden direct voor de klas opgeleid tot leraar. Zij worden daarbij intensief begeleid door zowel de school als de lerarenopleiding. Opleiden in de school verbetert niet alleen de aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk, maar biedt ook een bijdrage aan het huidige lerarentekort.
Op dit moment staan ruim 50.000 studenten ingeschreven aan een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Hiervan worden circa 4000 studenten opgeleid volgens het principe van Opleiden in de school. Doelstelling is het aantal deelnemende studenten in 2011 te verdubbelen naar 8000 studenten per jaar. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt is ‘Opleiden in de school’ een prachtig voorbeeld van wederzijds leren. ‘Studenten draaien tijdens hun opleiding direct mee in de klas, waardoor ze de theorie makkelijker aan de praktijk koppelen. De lerarenopleidingen sluiten op hun beurt beter aan op wat er in de praktijk gevraagd wordt.’
De investering in ‘Opleiden in de school’ is onderdeel van de maatregelen in het kader van de kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap. Deze agenda is in 2008 in nauwe afstemming met het onderwijsveld tot stand gekomen. Doel van de agenda Krachtig Meesterschap is de kwaliteit van de huidige lerarenopleidingen te versterken, meer mensen te winnen voor het onderwijs èn meer differentiatie in de opleiding en het leraarsvak te realiseren.