Nieuws

Openstaande cases Vervangingsfonds

Begin december heeft het Vervangingsfonds middels een brief uw aandacht gevraagd voor openstaande cases in ‘’Mijn VF’’.

Reglementswijziging per 1 januari 2017

Tot op heden was er geen termijn verbonden aan het inzenden van de, voor de beoordeling van declaraties , benodigde aanvullende informatie en/of documenten. Dat wijzigt per 1 januari 2017. In het nieuwe reglement is bepaald dat het Vervangingsfonds de aanvullende informatie binnen een termijn van acht weken ontvangen moet  hebben. Daarna vervalt de aanspraak op bekostiging. Ook voor cases die zijn opgestart in 2016 geldt straks die termijn van acht weken, te rekenen vanaf 1 januari 2017.

Het Vervangingsfonds heeft de aangesloten relaties verzocht om de aanvullende informatie zo snel mogelijk in te zenden .

Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Concent of met het Vervangingsfonds (via telefoonnummer 045-579 81 07 of e-mail: helpdesk@vfpf.nl).