Nieuws

Ontwikkelingen WGA

Op 7 oktober 2009 hebben wij een bericht geplaatst over ‘Gedifferentieerde premies WGA 2010’, naar aanleiding van de vele reacties die hierop zijn gekomen zijn we op dit moment bezig met het opstellen van een analyse. Deze analyse stellen wij op voor de relaties die zich hebben aangemeld voor het beoordelen van de WGA premie ten opzichte van het eigenrisicodragerschap. Wij zullen daarbij ook een voorstel doen met de mogelijkheden van privaat verzekeren voor dit risico met de mogelijkheden en verplichtingen die dit met zicht meebrengt.

Vanwege het grote aantal relaties dat zich heeft aangemeld verloopt het proces wat langer dan verwacht. Wij kunnen ons voorstellen dat de beslistermijn voor u daardoor erg kort wordt. Daarom geven wij u alvast de mogelijkheid om het eventuele moment van uittreden te verschuiven naar 1 juli 2010, om dit te kunnen realiseren kunt u in dat geval voor 1 april 2010 alsnog een beslissing nemen.