Nieuws

Ontwikkelingen Deutsche Bank

Met de overgang naar Rabobank heeft Concent in samenspraak met Deutsche Bank besloten om bestaande ABN AMRO rekeningen voor een beperkte duur live te houden. Dit in verband met ombuiging van geldstromen. Na de zomervakantie werd helder dat de Deutsche Bank, hoewel er geen activiteiten op de rekeningen plaatsvonden, toch kosten in rekening ging brengen. Hierover zijn wij in gesprek gegaan met Deutsche Bank. Uit de gesprekken bleek dat Deutsche Bank voor Concent-rekeningen geen uitzondering zou kunnen maken. Deutsche Bank zou kosten blijven doorberekenen. Zo werken de systemen van Deutsche Bank zo werd gezegd. Concent heeft op basis van deze handelwijze in september aan Deutsche Bank aangegeven dat alle rekeningen moesten worden opgeheven. Op basis van contacten met Deutsche Bank deze week is aangegeven dat Deutsche Bank erg veel moeite heeft om de rekeningen op te heffen. Het is daarmee niet zeker wanneer de rekeningen bij Deutsche Bank definitief zijn opgeheven. Wel kwam Deutsche Bank met de toezegging dat de kosten die Deutsche Bank vanaf het moment van opzegging bij de rekeninghouders in rekening heeft gebracht, zullen worden vergoed. We vertrouwen er op dat de kosten die zich ook nu soms nog voordoen retour gaan worden ontvangen en zullen het proces nauwlettend voor onze relaties blijven volgen.