Nieuws

Ontwikkeling van de rente

In een jaar tijd heeft de rente-ontwikkeling tot een daling van de Euribor geleid van 4,5% naar 0,5%. Er lijken steeds meer aanwijzingen te zijn dat de recessie in de Eurozone haar einde nadert. In Duitsland en Frankrijk was in het tweede kwartaal van 2009 weer sprake van groei (+ 0,3%). De inflatie in de eurozone is in augustus gedaald van -0,7% naar -0,2%. Groeiverwachtingen richting 2010 blijven laag. Het is de verwachting dat de rente zich naar 2010 langzaam aan opwaarts zal bewegen.
Voor onze relaties hebben wij vrije middelen in overleg op ondernemersdeposito’s geplaatst. Hiermee behalen wij een passend rendement in een tijd van lage Euribor rente.