Nieuws

Ontwikkeling pensioenpremies 2011

Per 1 januari 2011 is de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen met 0.1% omhoog gegaan in verband met gestegen kosten. De tijdelijke herstelopslag van 1% op de OP/NP premie die in het kader van het herstelplan per 1 augustus 2010 is ingevoerd blijft gehandhaafd. Het ABP bestuur ziet nu, op basis van de stand van de dekkingsgraad eind oktober 2010, geen aanleiding deze herstelopslag te verhogen tot het maximum van 3%. Dit is besloten omdat het ABP op schema ligt met het herstelplan en dat volgens het bestuur de positieve gevolgen van de maximale herstelopslag voor de dekkingsgraad niet opwegen tegen de negatieve gevolgen die daardoor voor actieve deelnemers en werkgevers zouden optreden. In 2011 bekijkt het bestuur, op basis van de stand van de dekkingsgraad eind 2010, opnieuw of ABP voldoende herstel heeft laten zien. De pensioenpremie bij ABP zal in de loop van 2011 stijgen als blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien. Bron: OCW-DUO