Nieuws

Ontwikkeling dekkingsgraad ABP

Dekkingsgraad ABP 1ste kwartaal slechts met 1% omhoog ABP heeft in het 1ste kwartaal van 2012 een goed beleggingsresultaat behaald. Dit heeft niet geleid tot een evenredige stijging van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad nam daardoor slechts met 1%-punt toe ten opzichte van het vorige kwartaal.
ABP heeft een verdere verbetering van de dekkingsgraad in 2012 nodig om de eventuele verlaging van de pensioenen met 0,5% in april 2013 te voorkomen.
  Ontwikkeling 1ste kwartaal 2012
Eind maart 2012 stond de dekkingsgraad van ABP op 95%. Dit is een stijging van 1%-punt ten opzichte van eind 2011 maar nog steeds onder de grens van het dekkingstekort die op 104,3% ligt. Een dekkingsgraad van 95% betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van € 95 beschikbaar is.
De waardering van het totaal van alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, steeg in het 1ste kwartaal met € 13 miljard tot € 274 miljard. Het vermogen nam in het eerste kwartaal met € 15 miljard toe tot € 261 miljard. Het beleggingsrendement van ABP over het 1ste kwartaal kwam uit op 5,9%.
  Bron: ABP