Nieuws

Ontwikkeling dekkingsgraad ABP

Aan het eind van het 2e kwartaal 2012 bedroeg de dekkingsgraad van ABP 90%. Voorzitter Henk Brouwer van ABP maakt zich hier grote zorgen over en meldt: 'De dekkingsgraad zou in 2012 juist flink moeten stijgen. Anders kan ABP de aangekondigde verlaging van de pensioenen met 0,5% in april 2013 en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 niet voorkomen. Dat besluit neemt ABP op basis van de stand van eind december van dit jaar.' Dekkingsgraad na 1e kwartaal verder gedaald
De dekkingsgraad is 5%-punt gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal 2012. Toen was de dekkingsgraad 95%. De daling van de rente is ook nu weer de voornaamste oorzaak. 'De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt afgemeten aan een rente die vooral bepaald wordt door de crisis in Europa. Deze situatie vraagt om maatregelen op korte termijn die moeten voorkomen dat wij vanuit deze extreme positie besluiten moeten nemen die grote gevolgen kunnen hebben voor onze deelnemers en de economie. ABP gaat moeilijke ingrepen niet uit de weg, maar die moeten wel gebaseerd zijn op realistische uitgangspunten' vervolgt Brouwer.
'Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat we voor de langere termijn het Nederlandse pensioenstelsel structureel versterken. Daarbij blijft voor ABP centraal staan dat we de lusten en lasten eerlijk verdelen over de generaties, jong en oud. De hoofdlijnennotitie van minister Kamp hierover biedt onvoldoende perspectief voor de broodnodige structurele versterking.' Wat is dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de verplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Een dekkingsgraad van 90% betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van € 90 beschikbaar is.
Om de hoogte van de verplichtingen te bepalen, moet ABP op dit moment rekenen met een hele lage rente. Deze lage rente maakt dat we nu meer geld moeten reserveren voor later. Bron: ABP