Nieuws

Ontwikkeling collectief arrangement spaarloon

Op 16 september jl hebben wij u per nieuwsbericht geïnformeerd dat het bestuur van spaarloonfonds SCO het besluit heeft genomen om het fonds per 1 januari 2011 voor nieuwe inleg te sluiten en begin 2015, wanneer de gelden die zijn ingelegd in 2010 zijn vrijgevallen, tot liquidatie van het fonds over te gaan.Wij hebben in het bericht ook aangegeven dat wij als Concent mogelijkheden zouden nagaan tot het opzetten van een collectief arrangement. Concent is onder andere in gesprek gegaan met Centraal Beheer. Centraal Beheer wil graag in samenwerking met Concent komen tot het opzetten van een collectief arrangement. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Centraal Beheer werkt momenteel aan een uitvoeringsscenario. Extra pluspunten zijn onder meer dat een onderdeel van Achmea momenteel als uitvoeringsorganisatie werkt voor SCO en dat Centraal Beheer momenteel ook de hoogste rente biedt (2,6%). Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.