Nieuws

Onderzoek vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs

De ouderbijdrage in het primair onderwijs heeft in de afgelopen periode de nodige aandacht gekregen. Volgens signalen uit het veld zou de hoogte van de ouderbijdrage sterk zijn gestegen en zouden scholen de vrijwilligheid ervan niet altijd vermelden in de schoolgids. Deze signalen waren aanleiding de Inspectie van het Onderwijs hun onderzoek van 2009 te herhalen om zo te beschikken over recentere cijfers.

Enkele conclusies uit het onderzoeksrapport zijn:

  • De gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs is in 5 jaar € 10 verhoogd.
  • Het gemiddeld bedrag is € 42.
  • 75% van de scholen hanteert een bedrag lager dan € 50.
  • Bij 8% is dit € 50 of meer.
  • En bij 3% € 100 of meer (incidenteel veel meer).
  • 96% van de scholen communiceert het vrijwillige karakter van de bijdrage in de schoolgids.
  • Naast de ouderbijdrage zijn er vaak andere kosten, deze zouden meer in samenhang gepresenteerd kunnen worden.

Opgemerkt moet worden dat de ouderbijdragen vaak niet de volledige kosten voor ouders betreffen. Naast de ouderbijdrage rekenen scholen namelijk ook andere kosten voor bijvoorbeeld overblijven, schoolzwemmen, schoolreisje en schoolkamp. Deze kosten - die vaak niet onder de ouderbijdrage vallen – zijn ook vrijwillig, maar worden in veel gevallen niet als zodanig gepresenteerd. Ook worden ze vaak op andere plaatsen in de schoolgids vermeld en ontbreekt het daarom nogal eens aan een helder overzicht van de te verwachten kosten voor ouders.

De Inspectie zal streng blijven toezien op de naleving van de wettelijke eisen omtrent de vrijwillige ouderbijdrage en de vermelding daarvan in de schoolgids.

 Bron: www.rijksoverheid.nl