Nieuws

Onderzoek onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW heeft Oberon en Stichting Brede School gevraagd een landelijk dekkend onderzoek te doen naar de kwaliteit van schoolgebouwen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het ministerie werkt hierbij samen met de PO-Raad en de VO-Raad.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen waarin op een eigentijdse manier kan worden lesgegeven? Op welke punten is verbetering van schoolgebouwen nodig? Het onderzoek richt zich primair op de eisen en wensen van gebruikers, dat wil zeggen schoolleiders, bestuurders, medewerkers en leerlingen.

Begin april ontvangen alle schoolleiders in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en hun besturen, per brief of e-mail van Oberon een uitnodiging om via internet deel te nemen aan dit onderzoek. Schoolleiders ontvangen een link en toegangscode voor een eigen vragenlijst en kunnen in die vragenlijst aangeven, of zij ook een uitnodiging willen ontvangen voor een vragenlijst voor leerkrachten/docenten en de leerlingen uit de hogere leerjaren. Als dank voor uw deelname ontvangt elke deelnemende school van Oberon ook een terugkoppeling van de antwoorden van uw leerkrachten/docenten en leerlingen (waarin niet is te herleiden van wie de antwoorden afkomstig zijn).
Bron: www.rijksoverheid.nl