Nieuws

Onderwijsvastgoed in breder perspectief door Rabobank

Rabobank heeft een Themaupdate uitgebracht voor het onderwijs.  De Themaupdate gaat in op de veranderingen per 1 januari 2015 voor wat de huisvesting betreft en dan in het bijzonder de verschuiving van verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van vastgoed in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dit vraagt om extra kennis van de schoolbestuurders. Bovendien bevat de wet nog een aantal lacunes die het noodzakelijk maakt vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan. Maar de wetswijziging biedt ook kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van samen­ werking met andere maatschappelijke partners, zoals kinderopvang. In deze Thema­update leest u hierover meer.