Nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao PO van start gegaan

De PO-raad en de vakbonden hebben beiden hun inzet voor de nieuwe cao bekend gemaakt. Deze cao zou in moeten gaan per 1 juli 2015. De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid zullen een prominente plaats krijgen in de onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor de bovenwettelijke uitkering en de gewenste salarisverhoging. De inzet van alle partijen is om tijdig met een nieuwe cao te komen, wat ook bijzonder wenselijk is om scholen de tijd te geven om te anticiperen op de nieuwe regelgeving. Meer informatie is te vinden op: Onderhandelingen nieuwe cao PO van start gegaan.