Nieuws

Ombuiging passend onderwijs getemporiseerd

De bezuiniging op passend onderwijs wordt later ingevoerd. De vertraging wordt opgevangen binnen de begroting van OCW.

De invoering van passend onderwijs gaat door, maar de bezuiniging start een jaar later en wordt geleidelijker. Het kabinet wil hiermee een zorgvuldige invoering van passend onderwijs bevorderen. De vertraging wordt gedekt uit incidentele ruimte op de OCW-begroting, middelen voor de prijsbijstelling en een korting op de middelen voor uniforme toetsing, maatschappelijke stage en prestatiebeloning. Bron: Rijksoverheid