Nieuws

Normenkader financieel beheer

Het Ministerie van Financiën heeft eind 2013 een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin een overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voor het financieel beheer bij instellingen die worden bekostigd vanuit de rijksmiddelen.
Dit overzicht - dat de titel Financieel beheer en toezicht semipublieke sector heeft gekregen, maar in de wandelgangen de titel Normenkader heeft meegekregen - bevat tal van attentiepunten en voorwaarden, die van belang zijn bij de inrichting van een adequate interne financiële beheersorganisatie. Het ministerie van OCW heeft in samenspraak met de brancheorganisaties vastgesteld dat in de onderwijssector veel van deze zaken en aandachtspunten reeds gemeengoed zijn. Andere punten zijn al geregeld in wet- en regelgeving of zijn opgenomen in de branchecodes. Maar dat doet niet af aan het feit dat het overzicht van aandachtspunten een redelijk compleet beeld schetst van voorwaarden en mogelijk een aantal aspecten bevat, waar in een individuele situatie nog nadere aandacht aan kan worden geschonken. Daarom publiceren wij bijgaand de volledige brief van het Ministerie van Financiën met het totaaloverzicht van de aandachtspunten en nemen aan dat ieder zijn of haar voordeel ermee doet.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/27/kamerbrief-over-kader-financieel-beheer-en-toezicht
.

Bron: Rijksoverheid