Nieuws

Nieuwe procedure inzending GGL-formulieren primair onderwijs

Het ministerie van OCW heeft alle scholen een formulier toegestuurd waarop de vastgestelde gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) op 1 oktober 2009 vermeld staat. In tegenstelling tot vorig jaar moet dit formulier altijd worden meegezonden bij de assurancerapportage over de bekostigingsgegevens.

U kunt deze formulieren naar Concent sturen.

De ondertekening door het bevoegd gezag kunt u achterwege laten; na de voorjaarsvakantie ontvangt u een formulier waarmee u Concent kunt machtigen om namens u de formulieren te ondertekenen. De ingevulde en door de accountant gecontroleerde formulieren worden dan rechtstreeks door ons bij de assurancerapportage en de jaarstukken naar het ministerie van OCW verzonden.