Nieuws

Nieuwe overzichten tijdelijke dienstverbanden

In verband met de Wet Werk en Zekerheid hebben wij nieuwe overzichten ontwikkeld die zicht geven op tijdelijke benoemingen naar 3 categorieën. Deze categorieën zijn ROOD, ORANJE en GROEN. In de categorie ROOD vallen personen met 3 of meer tijdelijke dienstverbanden, de categorie ORANJE bevat personen met 2 tijdelijke dienstverbanden en in de categorie GROEN staan personen met 1 tijdelijk dienstverband. In dit overzicht zijn alleen die tijdelijke dienstverbanden opgenomen die ook voldoen aan de voorwaarden van de Wet Werk en Zekerheid. Tijdelijke dienstverbanden die niet onder de Wet Werk en Zekerheid vallen (bijvoorbeeld omdat deze 6 maanden of langer geleden zijn beëindigd) zijn niet in dit overzicht opgenomen.
Het overzicht is beschikbaar op werkgeverniveau en kan vanuit de persoonlijke pagina worden opgevraagd door te klikken op "Signaallijst tijdelijke dienstverbanden Wet Werk en Zekerheid".