Nieuws

Nieuwe impuls versterking functiemix

Iedere school heeft een baat bij een sterk team. Een team waarin ieder lid zijn specifieke kwaliteiten en kennis optimaal kan inzetten om de leerlingen goed onderwijs te geven. Het ministerie Van OCW en de sociale partners (PO-Raad, CNV Onderwijs, AOb, AVS en FvoV) zullen scholen en schoolbesturen de komende periode ondersteunen om deze ambities gestalte te geven. Dat doen zij door het verder versterken van de functiemix in het personeelsbeleid. Met de functiemix zorgt een schoolbestuur voor verschillende lerarenfuncties binnen een schoolteam. Dit kunnen zowel generalistische als specialistische functies zijn. De rode draad is dat elke leraar doet wat het best bij hem of haar past.

Praktijkgerichte aanpak
Voor het ondersteuningstraject wordt in samenwerking met de adviesbureaus Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte aanpak ontwikkeld. De aftrap van het project zal begin maart plaatsvinden. Als schoolbestuur ontvangt u dan een link van een interactieve vragenlijst waarmee een eerste beeld gevormd kan worden van waar u staat. En op basis hiervan wordt u uitgenodigd voor het vervolgtraject. Het vervolg bestaat uit drie delen: een algemene benadering, het organiseren van regionale groepsbijeenkomsten en een individuele aanpak.

Algemene benadering
De website www.hetkaninhetonderwijs.nl is het centrale platform waarop gecommuniceerd wordt over het ondersteuningstraject. Op deze website vindt u nu al informatie over de functiemix, waaronder een informatieve brochure die de tripartiete partijen gezamenlijk hebben gemaakt. De komende periode wordt de website vernieuwd en naar verwachting is de vernieuwde site eind februari klaar.  

Groepsbijeenkomsten

Via het instrument ‘Alliantiefabriek’ organiseren Berenschot en Edunamics in de loop van dit jaar zes inspirerende regionale bijeenkomsten. Het streven is om in mei de eerste twee bijeenkomsten te houden en in het najaar van 2016 de overige vier. Via de website www.hetkaninhetonderwijs.nl wordt u op de hoogte gehouden. U kunt zich daar vervolgens ook aanmelden voor een regionale bijeenkomst.

Individuele benadering

De individuele trajecten gaan, in overleg met de betreffende schoolbesturen, van start vanaf maart 2016 en lopen door tot en met de eerste helft van 2017.

Bron: Rijksoverheid