Nieuws

Nieuwe Arbowet: alles op orde?

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten.

Direct een boete bij ontbreken basiscontract
Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Met wie sluit ik een contract af?
Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Hieronder verstaan we zowel preventie als arbozorg. De werkgever moet zich in ieder geval door ten minste één bedrijfsarts laten ondersteunen, maar dit mogen dus ook meerdere deskundigen zijn. 

Heeft u vragen over de gewijzigde Arbowet? Neemt u dan contact op met onze P&O-adviseur, Martha van Dieren (m.vandieren@concent.nl/ 038-4231040)