Nieuws

Nieuw loonbegrip met ingang van 1 januari 2013

Het uniforme loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Er komt hierdoor één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor de werknemer wordt het loonstrookje eenvoudiger. Voor werkgevers zal dit op termijn een besparing opleveren aan administratieve lasten. De invoering van het uniforme loonbegrip was eerst voor 2012 gepland. Bron:Rijksoverheid