Nieuws

Nieuw formatie-overzicht over benoemingen en aanstellingen

Via de persoonlijke startpagina is een nieuw formatie-overzicht beschikbaar voor de scholen. Dit overzicht is gebaseerd op de actuele benoemingen/aanstellingen. De indeling is gebaseerd op twee contract-statussen: “Bestaand” en “Nieuw/gewijzigd”. In het deel “Bestaand” staat het personeel weergegeven zoals dat op 01/08 van het actuele schooljaar van kracht was. Wanneer er op contractniveau gedurende het schooljaar een wijziging plaatsvindt, dan wordt het personeelslid weergegeven onder de status “Nieuw/gewijzigd”. Van personeelsleden worden de volgende gegevens weergegeven: Naam, geboortedatum, medewerkernummer, functie-omschrijving, schaal, trede, contracttype (onbepaalde of bepaalde tijd), begindatum en eventueel einddatum van het contract, de kostenplaats en kostendrager, het fte-totaal van de benoeming en het rooster. 

Dit nieuwe overzicht is te bereiken via link “Actuele formatie schooljaar 2015/2016”.