Nieuws

Nieuw bij Concent: juridische dienstverlening

Sinds 16 september jl. heeft Concent een jurist in dienst: mr. Renate van der Velde-Buist. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Met haar aanwezigheid hopen wij de interne kwaliteit van de reguliere dienstverlening op een hoger peil te brengen. Ook is zij inzetbaar bij juridische zaken die op de scholen spelen.

Kijkt u bij http://www.concent.nl/diensten/juridische-diensten/ voor de juridische ondersteuning die Concent aanbiedt. Vanuit de scholen is de vraag gekomen om een goed format voor een bestuursformatieplan. Dit plan moet jaarlijks door de schoolbesturen worden opgesteld en voor 1 mei, met instemming van de pMR, worden vastgesteld.

Zeker voor scholen die te maken hebben met krimp en die over moeten gaan tot het verkleinen van hun personeelsbestand, is een bestuursformatieplan van essentieel belang om eventuele ontslagen juridisch goed te kunnen onderbouwen. Onze jurist ontwikkelt een format dat door de scholen kan worden afgenomen. Indien u dat wenst kan Concent u ook ondersteunen bij het invullen van het format, zowel voor het financiële deel als voor het personele deel. Vervolgens kan bekeken worden of er ontslagruimte is en of en hoe hieraan invulling gegeven wordt. Binnenkort zullen wij u hierover nader informeren!