Nieuws

Nieuw beleid aanmelding en pensioenaangifte ABP

Via APG (pensioenuitvoeringsbedrijf ook voor deelnemers uit het onderwijs) hebben wij bericht ontvangen over nieuw beleid bij te laat aanmelden van nieuwe werknemers en het te laat doen van pensioenaangifte. Nieuwe werknemers gaan pensioen opbouwen bij ABP. Het is belangrijk dat nieuwe werknemers op tijd worden aangemeld. Meestal gaat dat goed, maar soms niet. Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers op tijd worden gemeld.

Werkgever en ABP samen verantwoordelijk

De Pensioenwet verplicht ABP nieuwe deelnemers binnen 3 maanden te informeren over hun deelname. In situaties van overschrijding van deze termijn, stelt ABP de pensioenaangifte  ambtshalve vast. Het op tijd informeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en ABP. Het is dan ook belangrijk dat werknemers snel nadat zij in dienst zijn getreden worden aangemeld bij ABP. Concent verzorgt deze melding voor u. Zodra dit is gebeurd ontvangen werknemers de brief 'Welkom bij ABP'. In deze brief staat belangrijke informatie over de pensioenregeling en de keuzes die zij kunnen maken, maar ook over de risico’s die zij lopen.

Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht

ABP kan de brief 'Welkom bij ABP' alleen op tijd verzenden als nieuwe werknemers op tijd zijn aangemeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het op tijd informeren van de deelnemer. ABP formuleert op dit moment het sanctiebeleid voor gevallen waarin de deelnemers niet op tijd worden geïnformeerd. Zodra over dit sanctiebeleid meer duidelijkheid bestaat, informeren wij u.