Nieuws

Naheffing voor basisscholen om vergoeding overblijfouders

Diverse schoolbesturen in de provincie Utrecht hebben van de belastingdienst een naheffing van enkele honderdduizenden euro’s opgelegd gekregen vanwege teveel betaalde vergoedingen voor overblijfouders. De ouders kregen een vergoeding van € 10 per overblijfbeurt. Volgens de fiscus is daarmee het honorarium te hoog om als vrijwilligersvergoeding te worden gezien.

De maximale vergoeding die vrijwilligers van 23 jaar of ouder mogen ontvangen, bedraagt € 4,50 per uur met een maximum van € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Deze maximale tarieven zijn ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven. Voldoet men aan de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan spreekt de Belastingdienst van ‘geen-marktconforme beloning’ en is er geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. 

De Belastingdienst ziet overblijfouders die meer vergoed krijgen dan het toegestane maximum als werknemers, voor wie de scholen wel loonheffing moeten afdragen. Het CDA wil dat de Belastingdienst stopt met het opleggen van dit soort heffingen aan basisscholen en heeft vragen aan de staatssecretaris gesteld. Eén van de schoolbesturen stapt naar de rechter. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Bron: rtlnieuws