Nieuws

Mutaties voor het boekjaar 2009 op tijd doorgeven

Indien u nog mutaties heeft die betrekking hebben op het jaar 2009, dan verzoeken wij u vriendelijk deze zo snel mogelijk door te geven aan uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie. Wanneer er in de eerste maanden van het jaar 2010 mutaties verwerkt moeten worden met terugwerkende kracht voor het jaar 2009 dan kan dat gevolgen hebben voor het salaris van de desbetreffende medewerker.