Nieuws

Mobiliteit

Onlangs heeft de PO-raad in samenwerking met SBO een rondetafelgesprek georganiseerd met als thema functiemix en mobiliteit. Mobiliteit kent twee varianten, de verplichte mobiliteit, als soort van disciplinaire maatregel en vrijwillige mobiliteit. Dat laatste is natuurlijk de meest wenselijke variant. Mensen in beweging krijgen is echter niet altijd even makkelijk. Dit was ook de ervaring van andere organisaties. Om die reden is er een argumentenkaart ontwikkeld ten aanzien van mobiliteit.

De kaart biedt medewerkers de mogelijkheid om eens stil te staan bij zowel de voor- als de nadelen van mobiliteit. Het invullen van een dergelijke kaart, kan een ondersteuning zijn voor de te voeren POP- of functioneringsgesprekken.
De argumentenkaart is kostenloos per mail op te vragen bij Diane Vlietstra, backoffice medewerker P&O. Maximaal
1 exemplaar per werkgever.