Nieuws

Minimumjeugdloon stapsgewijs verhoogd in 2017

De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumjeugdloon wordt stapsgewijs verlaagd vanaf 1 juli 2017. Tegelijkertijd wordt het minimumloon voor werknemers van achttien tot en met twintig jaar verhoogd.                             

Het kabinet wil dat werknemers een minimumloon verdienen waarvan ze kunnen rondkomen. Dat geldt ook voor jongeren van 21 jaar die werken en van wie wordt verwacht dat ze financieel zelfstandig zijn. Daarom wordt het minimumloon (tools) verhoogd voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. 22-jarigen krijgen daardoor per 1 juli 2017 recht op het volledige minimumloon (tool).

Huidige regels niet meer van deze tijd

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat dat de huidige vormgeving van het minimumjeugdloon (tool) - waarbij jongeren pas vanaf hun 23e jaar recht krijgen op het reguliere wettelijk minimumloon -  niet meer van deze tijd is. Hetzelfde geldt voor de huidige regels over stukloon en meerwerk. Die worden al per 1 januari 2017 hervormd

(Bron: Rendement.nl)