Nieuws

Minder werkdruk en meer ruimte voor de leraar

Het aanpakken van de werkdruk staat bovenaan de agenda van minister Arie Slob. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer en in gesprekken met leraren en schoolleiders benadrukt Slob dat hij het beschikbare extra geld voor het primair onderwijs gericht wil inzetten. Hij wil afspraken maken over werkdrukvermindering en bereiken dat het geld daadwerkelijk in de klas terechtkomt. Het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken.

Lees meer

Bron: Ministerie OCW