Nieuws

Meldpunt WWZ

De ketenreling in de Wet Werk en Zekerheid, stelt het bijzonder onderwijs voor grote uitdagingen. De bedoeling van de wet (meer vaste contracten) wordt niet of nauwelijks behaald, terwijl het wel problematischer is geworden om voldoende vervangers voor de klas te krijgen.

Belangenorganisaties in het onderwijs maken deze problematiek aanhangig bij de politiek. Het doel is om de ketenregeling voor het primair onderwijs af te schaffen. U kunt uw ervaringen met de ketenregeling melden via: http://www.verus.nl/belangenbehartiging/meldpunt-wwz (ook als u geen lid bent van Verus). Dat helpt om politici ervan te overtuigen een andere koers te gaan varen!

Voor vragen over toepassing van de ketenregeling, het opstellen van vervangingsbeleid, of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u terecht bij mr Renate van der Velde (r.vandervelde@concent.nl / 06-37178113)