Nieuws

Melding verhoging ABP premies op salarisstrook april 2012

Met ingang van 1 april 2012 is de ABP premie “herstelopslag” (OP/NP) voor 2012 en 2013 verhoogd van de huidige 1% naar 3%. Er is geen terugwerkende kracht naar 1-1-2012, dus geen collectieve herberekening van de maanden januari t/m maart 2012. Omdat er geen terugwerkende kracht berekening plaatsvindt, zal de benodigde stijging van de premie in de resterende 21 maanden worden gerealiseerd met een verhoging van 2,2%. Daarom is de verhoging van de herstelopslag  effectief van 1% naar 3,2%, namelijk 0,66% ten laste van de werknemer en 1,54% ten laste van de werkgever. In verband hiermee wordt op de salarisspecificatie van april 2012 een algemene mededeling geplaatst met de tekst: "De ABP werknemer-premie OP/NP is per 1 april 2012 met 0,66% verhoogd. Deze wijziging beïnvloedt het netto salaris”.