Nieuws

Melding geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs via BRON

Met de invoering van het onderwijsnummer po wijzigt de procedure voor de aanlevering van gegevens voor geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs. Alle in- en uitschrijvingen van geïndiceerde leerlingen en de mutaties daarop moeten scholen via BRON melden.
De meeste po scholen zijn gekwalificeerd voor het onderwijsnummer po. Dat heeft gevolgen voor de individuele meldings- en terugmeldingsformulieren die bij DUO zijn binnengekomen en nog niet zijn verwerkt. Zodra uw school gekwalificeerd is, kan een melding of mutatie niet meer handmatig in het registratiesysteem worden verwerkt. Deze formulieren stuurt DUO terug naar het bevoegd gezag. Dit geldt voor de initiële meldingen die op of na 1 oktober 2010 zijn binnengekomen en voor de terugmeldingsformulieren die op of na 7 september 2010 zijn binnengekomen. Formulieren vervallen
Vanaf 19 oktober kan het digitale aanvraagformulier (e-formulier) niet meer worden benaderd. Het digitaal invulbare pdf formulier 59026 is vanaf de genoemde datum niet meer beschikbaar voor po-scholen. Het formulier wordt zo aangepast dat alleen vo scholen dit nog kunnen gebruiken. Het terugmeldingsformulier en het formulier 69007 (Aanvraag bijzondere en aanvullende bekostiging zmlk-leerlingen) vervallen eveneens.

Beschikking
DUO streeft ernaar de bekostigingsbeschikkingen in december voor de po-scholen volledig op basis van de BRON-gegevens af te geven. Bron: www.cfi.nl