Nieuws

Meld zwangere werkneemster op tijd ziek

Werkneemsters die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling hebben recht op een Ziektewet-uitkering. In principe moet u uw werknemer dan binnen zes weken ziek melden bij UWV. Maar sinds 1 januari 2012 geldt hierop een uitzonderingsregel. Zo moet u zwangere werkneemsters die ziek worden in de periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum tot de gekozen datum van het zwangerschapsverlof binnen vier dagen ziek melden bij UWV. Een zwangere werkneemster mag vier tot zes weken vóór haar vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gaan. De periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum tot de gekozen ingangsdatum van het zwangerschapsverlof, is de flexibiliseringsperiode. Normaal gesproken geldt er bij een ziekmelding als gevolg van de zwangerschap of bevalling een termijn van zes weken. Er zijn echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag moet melden bij UWV:

• Uw zwangere werkneemster wordt ziek in de flexibiliseringsperiode.

• Uw zwangere werkneemster is ziek door haar zwangerschap, maar u heeft haar nog niet ziek gemeld (dit mag namelijk binnen zes weken). Zodra de flexibiliseringsperiode begint, moet u haar binnen vier dagen ziek melden bij UWV. • Uw werkneemster is ziek door haar zwangerschap of bevalling na afloop van haar zwangerschapsverlof. In bovenstaande gevallen is het van belang dat wij de ziekmelding op de eerste ziektedag ontvangen. Boete van maximaal € 455 Op welk moment u een zwangere werkneemster moet melden bij UWV hangt dus af van het tijdstip waarop zij ziek wordt. De ziektedagen van een zwangere werkneemster die in de flexibiliseringsperiode zit, trekt UWV af van het zwangerschapsverlof. Dat betekent dat haar verlof waarschijnlijk eerder is afgelopen. Bent u te laat met de ziekmelding, dan loopt u het risico op een boete van maximaal € 455.    Bron: www.rendement.nl