Nieuws

Meer ruimte voor experimenten

Begin december is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat ruimte biedt voor het uitvoeren van innovatieve experimenten in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kan worden onderzocht welke oplossingen er zijn om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, in te spelen op gevolgen van demografische krimp, of samenwerkingsvormen te beproeven die onder de huidige wet- en regelgeving niet zijn toegestaan. Lees meer Bron: Rijksoverheid