Nieuws

Meer geld beschikbaar voor verbetering kwaliteit voortgezet onderwijs

In het coalitieakkoord van Balkenende IV is afgesproken dat er extra geld beschikbaar gesteld zou worden voor de Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs. Deze regeling is in 2008 in het leven geroepen. Inmiddels is bekend geworden dat er voor 2010 4.8 miljoen euro extra beschikbaar is voor de activiteiten om de kwaliteit van het VO verder te verbeteren. Dit bedrag komt naast het oorspronkelijke bedrag van 56 miljoen euro. De extra middelen worden verdeeld zoals in de Regeling is afgesproken, namelijk op basis van een bedrag per leerling. Dit bedrag wordt bepaald door het beschikbare budget te delen door het aantal leerlingen. Overigens hoeven de scholen geen aanvraag in te dienen.