Nieuws

Materiële groeibekostiging

Als een school per 1 maart 2011 in aanmerking komt voor materiële groeibekostiging dan wordt deze automatisch toegekend op basis van de gegevens uit BRON. In tegenstelling tot de personele groeibekostiging die op bestuursniveau wordt berekend, wordt de materiële groeibekostiging nog op schoolniveau toegekend. De norm is gelijk gebleven: leerlingaantal per 1 oktober 2010 + 3% + 13 leerlingen.