Nieuws

Loyalis Verzekeringen volgt gewijzigde ingangsdatum AOW

Het AOW ouderdomspensioen gaat per 1-4-2012 in op de dag van de 65ste verjaardag. Eerder lag de ingangsdatum op de 1ste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dat heeft ook gevolgen voor de uitkering van verzekeringen. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met een inkomenstekort, betaalt Loyalis de uitkering door tot de gewijzigde ingangsdatum van de AOW. Dat geldt ook als u al een uitkering van Loyalis ontvangt. Zo sluiten uitkering en pensioen altijd op elkaar aan. Voor welke verzekeringen geldt dat? Door de gewijzigde ingangsdatum sluiten de uitkeringen van een aantal verzekeringen van Loyalis niet in alle gevallen meer aan op de AOW. Als u op dit moment al een uitkering ontvangt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen IPAP, ASU of voor een WGA-verzekering wordt u geconfronteerd met een hiaat in de aansluiting van de uitkering. Om te zorgen dat uitkering en AOW altijd goed op elkaar blijven aansluiten, past Loyalis de einddatum van de uitkeringen aan. Verzekeringen die nog niet tot uitkering zijn gekomen worden ook aangepast. Wat betekent dat voor de premie? De premies voor de verzekeringen van Loyalis blijven ook na deze aanpassing onveranderd. Wanneer u al een uitkering krijgt kunt u uw polis niet meer zelf aanpassen. Door deze maatregel behoudt u nu toch de zekerheid van een inkomen.