Nieuws

Loonheffing niet correct vastgesteld

De softwareleverancier van ons salarispakket heeft geconstateerd dat in sommige gevallen de loonheffing in de maanden februari en/of maart niet correct is vastgesteld.

Met name wanneer er in de maanden februari en maart mutaties geweest zijn met terugwerkende kracht naar januari toe en wanneer er een nabetaling heeft plaatsgevonden in januari over het vorige kalenderjaar doet het probleem van een niet correcte loonheffing zich voor. In de maand april wordt deze omissie aangepast en wordt een herrekening met terugwerkende kracht tot
1 januari aangestuurd om de foutief bepaalde loonheffing te corrigeren.