Nieuws

Loonheffing niet correct vastgesteld

De softwareleverancier van ons salarispakket heeft geconstateerd dat de loonheffing in de maanden februari en/of maart niet correct is vastgesteld in sommige gevallen. Met name wanneer er in de maanden februari en maart mutaties geweest zijn met terugwerkende kracht naar januari toe en wanneer er een nabetaling heeft plaatsgevonden in januari over het vorige kalenderjaar doet het probleem van een niet correctie loonheffing zich voor. In april wordt deze omissie aangepast en wordt een herrekening met terugwerkende kracht tot 1 januari aangestuurd om de foutief bepaalde loonheffing te corrigeren. Concent verloont per maand vele duizenden medewerkers in het onderwijs. Voor ongeveer 200 personen geldt een correctie in de maand april.