Nieuws

Liquiditeitsprobleem Vervangingsfonds

Het bestuur van het Vervangingsfonds ziet zich actueel geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem. Het saldo op de lopende rekening is naar verwachting onvoldoende om alle vervangingsdeclaraties over de maand juni 2012 tijdig uit te betalen. Zelfs met gebruikmaking van de maximale kredietfaciliteit van het ministerie van Financien, mag worden betwijfeld of het saldo rond de 23e van deze maand integrale uitbetaling van de declaraties over de maand juni toestaat. U dient er als bevoegd gezag dan ook rekening mee te houden dat uitbetaling van betreffende declaraties pas begin augustus 2012 plaatsvindt. Het bestuur betreurt deze gang van zaken maar ziet geen andere mogelijkheid. Naar verwachting is het liquiditeitsprobleem van tijdelijke aard. Heeft u vragen?
Bel dan met de helpdesk van het Vervangingsfonds, via telefoonnummer 045 - 579 81 07.
E-mailen kan ook, naar helpdesk@vfpf.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Bron: www.vfpf.nl dd 17/07/2012 Note: In bovengenoemde berichtgeving staat hoogstwaarschijnlijk juni ipv juli weergegeven.