Nieuws

Lerarenbeurs: verruiming voor meer masters

Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden vergroten en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team. Hiermee kan de school werken aan  professionele ontwikkeling en stappen zetten om van en met elkaar te leren. Vanaf dit jaar krijgen leraren meer studietijd voor een master door verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 8 uur per week. Ook kunnen leraren die eerder gebruik gemaakt hebben van de Lerarenbeurs voor een bachelor, nu opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Daarnaast hebben leraren een maand langer de tijd om een Lerarenbeurs aan te vragen. 

Aanvragen voor 1 juli
Tot 1 juli kunnen leraren in het primair onderwijs een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal €700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Sinds 2008 is aan bijna 45.000 leraren een Lerarenbeurs toegekend. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van DUO. Alle informatie over het aanvragen van een Lerarenbeurs is daar bij elkaar gezet.

Opleiding bewegingsonderwijs
Voor het geven van bewegingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 is een aanvullende kwalificatie vereist. Daartoe moet de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs worden gevolgd. Vanaf 2015 kunnen leerkrachten ook voor het volgen van deze opleiding subsidie krijgen. De subsidie staat los van de Lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding. Aanvragen van deze subsidie is mogelijk vanaf 1 juli. Informatie vindt u op de website van DUO.

Bron: www.rijksoverheid.nl