Nieuws

Lerarenbeurs en Teambeurs

De kwaliteit van het team is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent dat ook leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. De Lerarenbeurs en de Teambeurs bieden faciliteiten, zodat teamleden een dergelijk opleidingstraject kunnen volgen.

Lerarenbeurs
Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming van maximaal €7700 per jaar voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan de school subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. U kunt de Lerarenbeurs nog aanvragen tot 1 juli 2017. Voor meer informatie en het aanvraagformulier zie www.duo.nl/lerarenbeurs.

Teambeurs
De Teambeurs biedt ruimte aan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) om samen een masteropleiding te volgen. Een schoolontwikkelvraag dient het uitgangspunt te zijn van deze studie. Tevens is het van belang dat de leraren tijdens en na de masteropleiding hun kennis in praktijk brengen. Anders dan bij de Lerarenbeurs krijgen de leraren, naast studie- en vervangingskosten, hiervoor ook ná de opleiding nog een jaar lang (4 uur per week) de tijd. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van externe coaching. Tevens is subsidie beschikbaar om de studie, in afstemming met het opleidingsinstituut, beter af te stemmen op de behoefte van de school, of om een geheel nieuwe masteropleiding op te zetten die is gericht op teams van leraren en teamontwikkeling.

De Teambeurs bestaat uit vier verschillende componenten:

  • Vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten: maximaal € 7.700 en studieverlof tijdens (maximaal 320 uur) én na de opleiding (maximaal 160 uur).
  • Subsidie voor kennisdeling en -benutting in de school, het op gang brengen van een veranderproces (onder meer betrekken overige teamleden, externe coaching): maximaal € 5.000 per betrokken school.
  • Subsidie afstemming opleidingsinstituut voor betere aansluiting bestaande masteropleiding op behoefte school/bevoegd gezag: maximaal € 5.000 per aanvraag.
  • Subsidie voor het samen ontwikkelen (school en opleidingsinstituut) van een nieuwe masteropleiding gericht op teams en teamontwikkeling: maximaal €150.000.

De Teambeurs kan nog worden aangevraagd tot en met 15 oktober. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).

Bron: www.rijksoverheid.nl