Nieuws

Lerarenbeurs en promotiebeurs

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masterstudie volgen om hun kennis te vergroten en zich verder te specialiseren. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal €700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Sinds 2008 is aan bijna 40.000 leraren een Lerarenbeurs toegekend. In 2014 kunnen circa 7.000 leraren starten met een studie. Voor deze leraren is bijna €50 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanmelding is te vinden op de website van DUO.

Promotiebeurs
Vanaf juli 2014 kunnen bevoegde leraren in de verschillende onderwijssectoren een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. Met de Promotiebeurs kunnen leraren naast hun baan promotieonderzoek doen dat resulteert in een proefschrift. In 2014 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Aanvragen kan tot 2 september 2014. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. Al ruim 100 leraren maken gebruik van de Promotiebeurs. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Professionalisering
In oktober 2013 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020 gepresenteerd. De agenda is samen met betrokkenen uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Belangrijke thema’s zijn professionele ontwikkeling, betere begeleiding van beginnende leraren, verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen, een sterke beroepsgroep en de school als lerende organisatie. Uw inbreng is en blijft belangrijk. Op de site van de Lerarenagenda kunt u de ontwikkelingen volgen en zien hoe u kunt bijdragen aan de uitvoering van deze agenda.

Bron: www.rijksoverheid.nl