Nieuws

Lerarenbeurs aanvragen

Van 1 april tot en met 15 mei kunnen bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masterstudie. De lerarenbeurs bestaat voor de leraar uit een subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal € 700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

In 2013 is de Lerarenbeurs ook toegankelijk voor ambulant begeleiders. Bovendien zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd. Daarnaast dient de Lerarenbeurs voortaan jaarlijks te worden aangevraagd. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag is te vinden op de website van DUO. Hier kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren in de professionele ontwikkeling van leraren, onder meer door het beschikbaar stellen van de Lerarenbeurs. In het voortgezet onderwijs gaan de komende jaren veel eerstegraads leraren met pensioen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende eerstegraads leraren zijn, is dit jaar € 4 miljoen meer beschikbaar in deze sector voor circa 500 extra beurzen. In totaal is er € 61 miljoen beschikbaar voor ongeveer 8.100 beurzen.
Bron: www.rijksoverheid.nl